Nadační fond Arnošta z Pardubic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Patron nadačního fondu

Arnošt z Pardubic,

český politik a církevní hodnostář, první pražský arcibiskup, se narodil 25. března 1297 pravděpodobně v Kladsku, jako nejstarší ze čtyř synů Arnošta z Hostinného a pána na Pardubicích, purkrabího na hradě v Kladsku. Základní vzdělání získal ve farní škole johanitů, poté odešel do školy při broumovském klášteře benediktinů, později do Prahy a nakonec do Itálie, kde studoval práva a teologii na univerzitách v Bologni a Padově.

Po svém návratu do Prahy se roku 1339 stal kanovníkem a po roce, ve svých 33 letech, děkanem svatovítské kapituly. Když 5. ledna 1343 zemřel pražský biskup Jan IV. z Dražic, stal se jeho nástupcem. Po ročním biskupském působení, současně s povýšením pražského stolce na metropolitní, byl 30. dubna 1344 jmenován arcibiskupem. Podléhalo mu pak biskupství olomoucké a téhož roku založené biskupství litomyšlské.

Arcibiskup s evropským rozhledem se ujal organizace nové provincie a položil základy jejího správního systému, který byl upraven písemnými normami. Přejímal uspořádání papežské kurie i jejích kancelářských řádů. V roce 1349 vyhlásil provinciální statuta (Statuta Arnošta z Pardubic), tedy církevní zákoník. V něm systematicky stanovil hlavní zásady církevního práva a vymezil kompetenci a způsob jednání biskupského soudu. Spiritualita prvého arcibiskupa byla blízká augustinianismu, mezi augustiniánskými kanovníky měl spolupracovníky a tomuto řádu založil kláštery v Kladsku, Rokycanech a Jaroměři.

Byl blízkým spolupracovníkem Karla IV. a zřejmě inspirátorem mnoha jeho činů. V roce 1346 dosáhl v Avignonu schválení Karlovy volby za římského krále a jednal o možnosti jeho korunovace na císaře. Sám jej po návratu do Prahy 2. září 1347 korunoval na českého krále a často potom zastupoval panovníka v jeho nepřítomnosti. Roku 1352 (1362?) se dokonce objevil mezi možnými kandidáty na papeže. Od roku 1348 působil také jako kancléř pražské univerzity. Jemu náležela starost o nalezení vhodných profesorů zejména pro teologickou fakultu univerzity a její hmotné zabezpečení.

Arnošt z Pardubic zemřel 30. července 1364 v Roudnici a byl pohřben v Kladsku ve farním kostele sv. Jana.


 

Myšlenky Arnošta z Pardubic pro životní zdar

Nejprve bázeň Boží předcházej všechno.

Střídmost v jídle, pití, spánku, žertu, řeči a vše předem rozvážit a zachovávat vážnost v mluvení.

Pokud to bude možno bez hříchu, buď vděčen svým dobrodincům a uvažuj, kteří to byli.

Kdykoli nastane pochybnost nebo obtíž v tom, co mluviti, odpověděti nebo činiti, buď rozvážný a poraď se s moudrými a věrnými svými přáteli.

Když jsi sám, snaž se, aby všechny tvé skutky byly ctnostné a čisté, jakoby byl přítomen celý svět.

Existuje varianta zákonné on-drogerie. Ale někteří nejsou povoleny ve Spojených státech. Revia blokuje enzym, který se podílí na metabolizaci příjem alkoholu. Používá se jako součást léčebného plánu pro problémového pití. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte starosti o sex problému, již patrně víte o koupit Tadalafil a cialis cena. V dnešní době mnoho lidí podívejte přesné klíčové slovo "koupit Genericky Cialis" na webu. Více informací o této věci k dispozici na adrese koupit Cialis. Definice erektilní dysfunkce přetrvávající neschopnost dosáhnout uspokojivé erekce, působí odhadem více než dvacet milionů mužů v samotné Americe. Poznámka k diagnostice sex problém mužský, lékárník pravděpodobné, že začne s důkladným historií značky. A pilulky jsou obvykle považovány za bezpečné. Potenciálně závažné vedlejší účinky mohou obsahovat zažívací potíže, ale to je obvykle mírné. Mějte na paměti, pokud máte nějaké další otázky týkající se Cialis, zeptejte se svého zdravotnického pracovníka.