Nadační fond Arnošta z Pardubic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Z historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy v Praze; kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV.. Její právní existence je nepřetržitá. Při svém vzniku již navazovala na výuku, která probíhala především ve škole při svatovítské katedrále, jež zahájila svou činnost ihned po zřízení biskupství v r. 973.

Svolení k založení úplné univerzity, tj.včetně teologické fakulty, bylo zvláštním projevem papežovy přízně vůči jeho bývalému žáku Karlovi. Avignonští papežové, zcela oddaní francouzským zájmům, totiž žárlivě střežili teologický monopol pařížské Sorbonny.

Díky prozíravé politice Karla IV. se postavení pražské univerzity nezhoršilo ani po založení univerzity ve Vídni (1365). K významnému posílení kvality profesorského sboru přispělo paradoxně velké západní schizma v r. 1378, neboť poté, co se Francie přidržela vzdoropapeže Klimenta VII., čeští a němečtí profesoři Sorbonny opustili Paříž a odešli mj. do Prahy. Zde setrvali do doby, než se kvůli sporům o obsazování profesur rozhodli přejít na další nově vzniklé univerzity (Heildelberg 1386, Kolín nad Rýnem 1388, Erfurt 1392, Krakow 1400, Lipsko 1409).

Kancléřem univerzity se stal blízký spolupracovník a inspirátor mnoha činů Karla IV., arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Také díky jeho neúnavné činnosti Univerzita postupně získávala vlastní budovy pro výuku i bydlení vyučujících i studentů, pamatoval i na nezbytné hmotné zajištění. Ještě Karel IV. nechal zřídit Karlovu kolej a Kolej všech svatých a postaral se i o jejich hmotné zabezpečení. Vznikem koleje Václavovy, Hedvičiny zvané Litevské, koleje národa českého a dalších se vytvořila tři ohniska univerzitního života na Starém městě Pražském.

Úpadkové zjevy v církevním životě a nové myšlenky na cesty k nápravě, jež byly předmětem nauky Johna Wyclifa, se staly námětem ostrých sporů mezi jeho pražskými stoupenci i odpůrci. Zásahy krále Václava IV. v podobě odnětí úřadů několika doktorům teologické fakulty a jejich následné vypovězení z království pak vedly k přerušení činnosti fakulty, poněvadž mezi zbylými stoupenci Wyclifa nebyli doktoři teologie. Studenti odcházeli na italské univerzity, popř. studovali na obnovené katedrální škole svatovítské.

Obnovení hlubšího a soustavného studia bohosloví bylo umožněno teprve příchodem jezuitů počátkem 2. poloviny 16. století. R. 1622 jezuité převzali správu celé univerzity a svůj monopol si udrželi s podporou císaře i proti námitkám pražského arcibiskupa a představitelů dalších řádů až do druhé pol. 18. stol.

I po rozdělení univerzity na českou a německou r. 1882 zůstala na přání arcibiskupa Schwarzenberga bohoslovecká fakulta pro obě univerzity společná. Až hrozící vyloučení fakulty z univerzity vedlo arcibiskupa Schönborna k souhlasu s rozdělením, a tak od školního roku 1891-1892 vedle sebe existovala teologická fakulta česká a německá.

Nevyhovující prostory pro studium i neustálé spory o umístění teologické fakulty v univerzitních budovách v období po I. světové válce rázně vyřešil arcibiskup František Kordač rozhodnutím o výstavbě arcibiskupského semináře v Dejvicích - budovy, která je i současným sídlem fakulty.

Nacistický režim tvrdě zasáhl proti studentům fakulty na podzim 1939, kdy jich většina byla povolána na nucené práce. V náhradním arcibiskupském teologickém ústavě v Břežanech nesměli vyučovat stávající profesoři fakulty; dva postihlo i věznění v koncentračním táboře.

Hned po osvobození v květnu 1945 obnovila fakulta činnost a pokračovala v ní do konce studijního roku 1949-1950. Dalších 40 let nepřízně, tentokrát komunistického režimu, započatých v roce 1950 vynětím fakulty ze svazku Univerzity Karlovy v Praze, fakulta přečkala v exilu v Litoměřicích, kam byla přestěhována v r. 1953 pod vynuceně změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.

V roce 1990 byla znovu začleněna do svazku Univerzity Karlovy v Praze a svou činnost dále rozvíjí ve svém pražském sídle.

Podrobné informace o Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy můžete nalézt na www.ktf.cuni.cz

Existuje varianta zákonné on-drogerie. Ale někteří oni nejsou nechá ve Kombinovaný státech. Revia blokuje enzym, který se podílí na metabolizaci příjem alkoholu. Používá se jako součást léčebného plánu pro problémového pití. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelé Cialis. Pokud máte obavy o sex problému, již pravděpodobně víte o koupit Tadalafil a cialis cena. V dnešní době mnoho lidí dívat přesné klíčové slovo "koupit Genericky Cialis" na webu. Více informací o této věci k dispozici na adrese koupit Cialis. Definice erektilní dysfunkce přetrvávající selhání dosáhnout uspokojivé erekce, působí odhadem více než dvacet milionů mužů v samotné Americe. Poznámka k diagnostice sex problém mužský, lékárník pravděpodobné, že začne s důkladným historií značky. A pilulky jsou obvykle považovány za bezpečné. Potenciálně závažné sekundární účinky mohou zahrnovat zažívací potíže, ale to je obvykle mírné. Mějte na paměti, pokud máte nějaké další otázky týkající se Cialis, zeptejte se svého zdravotnického pracovníka.