Nadační fond Arnošta z Pardubic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nadační fond Arnošta z Pardubic

Posláním a účelem nadačního fondu je podpora Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zejména jejích vzdělávacích, výzkumných, informačních a propagačních činností, jakož i studentských aktivit.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou ze zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Dnes má přes 800 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech denního i kombinovaného studia, další studují v programech celoživotního vzdělávání. Narůstající počet doktorandů svědčí o zájmu o studium i o kvalitě výuky.

Studium na teologické fakultě se vyznačuje širokým záběrem v oblasti humanitních věd od klasických jazyků přes vlastní teologii až po psychologii, pedagogiku, historii a dějiny umění. Fakulta poskytuje vzdělání vycházející z evropského křesťanského dědictví, bere vážně současnou společnost, její otázky, požadavky i bolesti a naděje. Chce přispívat k formování osob, jež se orientují v současné společnosti a jež jsou schopny vnášet křesťanský étos do nejrůznějších oblastí života.

Věnuje se vědecké činnosti, mimo jiné i prostřednictvím práce Centra pro aplikovanou etiku, Centra teologie a umění, Centra dějin české teologie, Centra Pro Oriente Christiano, Centra dokumentace evropského kulturního dědictví a Centra teologie, filosofie a mediální teorie. Vědecká činnost probíhá ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi. Projevuje se zejména publikační a přednáškovou činností pedagogů.

Rozvoj fakulty je nemyslitelný bez finančního zajištění. K němu nestačí jen prostředky, které fakulta dostává od státu. Získává tedy další finanční prostředky prostřednictvím grantů, z doplňkové činnosti a darů. Na rozdíl od škol technického, lékařského nebo přírodovědeckého směru si však nemůže vydělávat placenou expertní a výzkumnou činností.

Musí se proto obracet na osoby, které jsou ochotny podporovat vzdělanost, jež nenese ihned přímé ekonomické užitky, ale je pro kulturní a morální úroveň národa nutná.

Vaše příspěvky, poskytnuté Nadačnímu fondu Arnošta z Pardubic, podporují výlučně život a rozvoj Katolické teologické fakulty v Praze.


DROBNÝ, VĚRNÝ DÁRCE

Tento nadpis rozhovoru s Mgr. Magdou Buškovou, který vyšel ve zpravodaji DOXA č. 2/2015, definuje jeden okruh osob, které bychom rádi získali pro podporu Nadačního fondu Arnošta z Pardubic. Inspirujeme se přitom u českého kněze, profesora filosofie Mons. Karla Vrány (1925–2004), který stál u zrodu našeho fondu a hovořil opakovaně o tom, jak se mu v době komunismu podařilo zachránit Papežskou kolej Nepomucenum díky velkému množství věrných, nevelkou, ale pravidelnou částkou přispívajících dárců.
Stejně i my vám budeme vděčni za každý drobný dar, který nám spolu s jinými pomůže k podpoře menších i větších projektů na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Rozhovor z DOXA č. 2/2015, s. 27 najdete ZDE.