Nadační fond Arnošta z Pardubic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nadační fond Arnošta z Pardubic

Posláním a účelem nadačního fondu je podpora Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zejména jejích vzdělávacích, výzkumných, informačních a propagačních činností, jakož i studentských aktivit.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou ze zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Dnes má přes 800 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských programech denního i kombinovaného studia, další studují v programech celoživotního vzdělávání. Narůstající počet doktorandů svědčí o zájmu o studium i o kvalitě výuky.

Studium na teologické fakultě se vyznačuje širokým záběrem v oblasti humanitních věd od klasických jazyků přes vlastní teologii až po psychologii, pedagogiku, historii a dějiny umění. Fakulta poskytuje vzdělání vycházející z evropského křesťanského dědictví, bere vážně současnou společnost, její otázky, požadavky i bolesti a naděje. Chce přispívat k formování osob, jež se orientují v současné společnosti a jež jsou schopny vnášet křesťanský étos do nejrůznějších oblastí života.

Věnuje se vědecké činnosti, mimo jiné i prostřednictvím práce Centra pro aplikovanou etiku, Centra teologie a umění, Centra dějin české teologie, Centra Pro Oriente Christiano, Centra dokumentace evropského kulturního dědictví a Centra teologie, filosofie a mediální teorie. Vědecká činnost probíhá ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi. Projevuje se zejména publikační a přednáškovou činností pedagogů.

Rozvoj fakulty je nemyslitelný bez finančního zajištění. K němu nestačí jen prostředky, které fakulta dostává od státu. Získává tedy další finanční prostředky prostřednictvím grantů, z doplňkové činnosti a darů. Na rozdíl od škol technického, lékařského nebo přírodovědeckého směru si však nemůže vydělávat placenou expertní a výzkumnou činností.

Musí se proto obracet na osoby, které jsou ochotny podporovat vzdělanost, jež nenese ihned přímé ekonomické užitky, ale je pro kulturní a morální úroveň národa nutná.

Vaše příspěvky, poskytnuté Nadačnímu fondu Arnošta z Pardubic, podporují výlučně život a rozvoj Katolické teologické fakulty v Praze.


DROBNÝ, VĚRNÝ DÁRCE

Tento nadpis rozhovoru s Mgr. Magdou Buškovou, který vyšel ve zpravodaji DOXA č. 2/2015, definuje jeden okruh osob, které bychom rádi získali pro podporu Nadačního fondu Arnošta z Pardubic. Inspirujeme se přitom u českého kněze, profesora filosofie Mons. Karla Vrány (1925–2004), který stál u zrodu našeho fondu a hovořil opakovaně o tom, jak se mu v době komunismu podařilo zachránit Papežskou kolej Nepomucenum díky velkému množství věrných, nevelkou, ale pravidelnou částkou přispívajících dárců.
Stejně i my vám budeme vděčni za každý drobný dar, který nám spolu s jinými pomůže k podpoře menších i větších projektů na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Rozhovor z DOXA č. 2/2015, s. 27 najdete ZDE.


 

Existuje varianta zákonné on-drogerie. Ale někteří nejsou povoleny ve Spojených státech. Revia blokuje enzym, který se podílí na metabolizaci příjem alkoholu. Používá se jako součást léčebného plánu pro problémového pití. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Pokud máte obavy o sexuálním problému, již pravděpodobně víte o koupit Tadalafil a cialis cena. V dnešní době mnoho lidí vypadat přesné klíčové slovo "koupit Genericky Cialis" na webu. Více informační o této věci k dispozici na adrese koupit Cialis. Definice erektilní dysfunkce přetrvávající neúspěch dosáhnout uspokojivé erekce, působí odhadem více než dvacet milionů mužů v samotné Americe. Poznámka k diagnostice sex problém mužský, lékárník možná, že začne s důkladným historií značky. A pilulky jsou obvykle považovány za bezpečné. Potenciálně závažné vedlejší účinky mohou obsahovat zažívací potíže, ale to je obvykle mírné. Mějte na paměti, pokud máte nějaké další otázky týkající se Cialis, zeptejte se svého zdravotnického pracovníka.